ທັດສະນະໂຮງງານຜະລິດ

ໂຮງງານຜະລິດ 1 ໃນ Dongguan
ໂຮງງານຜະລິດໃນ Dongguan


ໂຮງງານຜະລິດໃນມົນທົນຈຽງຊູ


ໂຮງງານຜະລິດໃນ Dongguan

workshop1
ກອງປະຊຸມ


ໂຮງງານຜະລິດໃນ Shenzhen


ກອງປະຊຸມ