د فابريکې لړی

د فابريکې 1 په Dongguan
په Dongguan فابريکه


په جيانګ د فابريکې


په Dongguan فابريکه

workshop1
ورکشاپ


د شيزهان په فابريکه


ورکشاپ