ทัวร์โรงงาน

โรงงาน 1 ในตงกวน
โรงงานในตงกวน


โรงงานในมณฑลเจียงซู


โรงงานในตงกวน

Workshop1
โรงงาน


โรงงานในเซินเจิ้น


โรงงาน